Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 PvdA Eemnes

5 februari 2018

De PvdA Eemnes heeft zich de afgelopen raadsperiode ingespannen voor: betaalbare woningen, goede zorg, een budgetcoach, extra sociale regelingen, voorzieningen voor ouderen, veilige verkeerssituaties, duurzaamheid en integratie van nieuwkomers.

Wilt u zeker zijn van een nieuwe raadsperiode stabiele en eerlijke politiek: stem PvdA! 

Samen sociaal en groen

De PvdA Eemnes is een progressieve partij met een kritisch sociaaldemocratisch karakter. Wij oriënteren ons uiteraard op standpunten van de PvdA, maar kijken ook naar de overwegingen van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Daar baseren wij onze lokale gemeentepolitiek op. Een brede progressieve beweging, die rechtvaardigheid en eerlijk delen vanzelfsprekend vindt. Wij nodigen iedereen uit die zich aangesproken voelt, deel te nemen aan ons politiek handelen en zaken naar voren te brengen.

Solidariteit

Wij zijn solidair. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten die ook krijgen. Het is een misvatting ervan uit te gaan dat iedereen zichzelf kan redden. Eemnes is wat de PvdA betreft een gastvrije gemeente voor mensen die hier graag willen integreren. Initiatieven als Goede Buren en het Taalcafé ondersteunen wij dan ook van harte.

Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en zorg voor het klimaat heeft voor de PvdA een hoge prioriteit. Daarom willen wij groene energie en goede fietsverbindingen binnen Eemnes en de omliggende gemeenten. Wij ondersteunen de Eemnesser ondernemers in hun duurzame bedrijfsvoering en meer specifiek de agrarische ondernemers bij hun rol in het natuurbehoud.

Voor de komende raadsperiode kiest de PvdA Eemnes voor de volgende zekerheden:

Zeker zijn – van een betaalbaar huis

Iedereen moet passend en betaalbaar kunnen wonen, met een wachttijd van maximaal 1 jaar. De PvdA zet in op woningen voor 1-persoons huishoudens en woningen in de middenklasse. Daarnaast willen we ruimte bieden aan nieuwe initiatieven, zoals tiny houses en woongemeenschappen. De PvdA is voor gestage groei, die de Eemnesser samenleving aankan. 

Zeker zijn – van goede zorg

De PvdA wil nodeloze bureaucratie doorbreken, meer snelheid en een socialere aanpak. Het loket in Eemnes en thuisbezoek voor hulpaanvragen willen wij uitbreiden. Daarnaast valt er nog veel te verbeteren aan de vindbaarheid en vereenvoudiging van regelingen over bijvoorbeeld zorg- en inkomensondersteuning. Wij willen hiervoor een handige en eenvoudige site laten ontwikkelen, waar alles is gebundeld. 

Zeker zijn – van groen en duurzaamheid

De PvdA investeert in groene energie, goede (snel)fietspaden, recreëren zonder aantasting van de natuur en het versnellen van woningisolatie. Het elektrisch autorijden willen we motiveren door meer oplaadpalen te plaatsen. We willen de introductie van deelauto’s in Eemnes stimuleren.

Zeker zijn – van veilig verkeer

Veilige voetgangers- en fietsverbindingen zijn in een dorp als Eemnes, waar bijna alles te voet en te fiets te bereiken is, van het grootste belang. Gevaarlijke verkeersknelpunten, zoals bij de Minnehof, pakken we snel aan. Daarnaast willen we meer aandacht voor veilige oversteekplaatsen over de singels.

Zeker zijn – van je bedrijf

Onze agrarische ondernemers komen we tegemoet in hun duurzame bedrijfsvoering en we erkennen hun belangrijke rol in het onderhouden van het nationaal landschap. Startende ondernemers en pioniers geven we een kans op het bedrijvenpark, waarbij we maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Eemnesser bedrijven moeten meegenomen worden in elke offerteronde van de gemeente.

Zeker zijn – van kunst en cultuur

In Eemnes wordt veel georganiseerd en de PvdA wil dat iedereen daaraan mee kan doen. Van kinderen op muziekles tot ouderen naar een filmavond. Vervoer kan geregeld worden met bijvoorbeeld de elektrische auto’s van de BEL-Combinatie, die ’s avonds toch maar in de garage staan.

Zeker zijn – van geluk

De PvdA wil dat Eemnes een zelfstandige gemeente blijft.

Om onze inwoners meer invloed te geven, moet er meer geld en ruimte komen voor burgerinitiatieven. Alle voorstellen en uitgaven op de gemeentebegroting willen we toetsen aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt. De overheid is er immers voor de burger en niet andersom!

Zeker zijn – van wonen, werk en zorg Stem op 21 maart in Eemnes op de PvdA!

lijst PvdA Eemnes 2018

 1. Wilma A. de Boer-Leijsma
 2. Marcus van den Brink
 3. Jaap Hoorneman
 4. Marja Willink
 5. Harm Roest
 6. Aukje Krul
 7. Leon Lutterman
 8. Ine Lutterman
 9. Jan Sanders
 10. Tineke van Lankeren
 11. Willem van Spronsen
 12. Akke Krul
 13. Martin Overbeeke
 14. Sven Lankreijer (w)