Algemene beschouwingen PvdA-Eemnes bij de kadernota 2018