Eemnes sluit recyclestation gemeentewerf

9 september 2018

Eemnessers moeten voortaan naar Baarn als ze grof huishoudelijk afval willen afgeven. Het milieustation bij de gemeentewerf sluit per 1 januari.

Eemnes en Baarn zoeken wegen om intensiever samen te werken in de toekomst. Daarmee bereiden de Eemlandse gemeenten zich voor op mogelijke fusie van Blaricum en Laren met Huizen, wat ten koste zou gaan van de BEL-combinatie met Eemnes. Volgens wethouder Sven Lankreijer (PvdA) van Eemnes is het samenwerken met Baarn een slimme oplossing waarvan zowel Eemnes als Baarn profijt hebben: ,,Het is het eerste mooie voorbeeld van intensievere samenwerking tussen de gemeenten.” Het recyclingstation Baarn opende in 2014 en voldoet volledig aan de eisen van de Wet milieubeheer. Lankreijer: ,,Wil het huidige recyclingstation op de gemeentewerf in Eemnes voldoen aan de milieueisen, dan zijn aanpassingen nodig. Zo moet de vloeistofdichte vloer worden uitgebreid. Dat brengt een flinke investering met zich mee. Tegelijkertijd heeft het recyclingstation van Baarn ruim voldoende capaciteit om ook het grof afval van Eemnes te verwerken.” Zijn Baarnse collega Mariska de Koning (CDA): ,,Het is een praktische en duurzame oplossing en laat zien dat we goed met elkaar kunnen samenwerken.” In het najaar start de gemeente Eemnes een informatiecampagne.

Bron: Gooi en Eemlander 9 september 2019