Gezond en gelukkig in Eemnes

24 november 2017

Nederland heeft een liberaal-conservatief kabinet gekregen. Zijn we daar blij mee nu we weten hoe het geld verdeeld wordt? Extra geld voor crime fighters en militairen, maar het onderwijs krijgt er vooralsnog niks meer bij en op de wijkverpleging wordt zelfs nog verder bezuinigd. Het gezin staat centraal, maar het opleiden van onze jeugd en de thuiszorg heeft geen top prioriteit voor dit kabinet.

Gelukkig staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en is het in Nederland zo geregeld dat er op gemeentelijk niveau nog wel wat valt bij te sturen. Zo kunnen wij in Eemnes wél investeren in extra uren voor de wijkverpleging als we dat willen. De PvdA heeft hier dan ook al een motie voor ingediend.

Burgerinitiatieven zijn belangrijker dan ooit. Ideeën door inwoners bedacht. Wat zou u vinden van Eemnes ‘Gezonde gemeente’, waar mensen goed eten, een gezond gewicht hebben, daardoor minder medicijnen gebruiken en waar het vanzelfsprekend is dat er niet gerookt wordt aan de rand van het sportveld.

Iedereen kan meedoen: artsen, fysiotherapeuten, scholen, winkeliers, horeca-ondernemers, sportverenigingen en natuurlijk vooral de inwoners zelf! De PvdA zou een dergelijk initiatief graag ondersteunen en heeft dan ook al wat vooronderzoek voor u gedaan.

Wilt u meer informatie over het project ‘Gezonde gemeente’ of heeft u andere ideeën voor een gezond en gelukkig Eemnes, dan hoor ik het graag.

Wilma A. de Boer-Leijsma