Door Wilma de Boer – Leijsma op 30 januari 2017

Hoeders van de lokale democratie

Met grote afschuw heb ik kennisgenomen van de voorgenomen bezuinigingen bij de TMG groep, die met name de lokale journalistiek zullen treffen. Een onbegrijpelijke en onverstandige keuze in een tijd waarin de lokale overheid steeds meer macht krijgt. Meer dan ooit tevoren is het nu van het allergrootste belang dat journalisten hun taak als hoeders van de democratie kunnen blijven vervullen.

Enige jaren geleden was ik op een congres voor journalisten en daarbij verscheen de publicatie: ‘Journalistiek als water uit de kraan’.  Hierin geven journalisten uit binnen- en buitenland hun visie op het belang van onafhankelijk nieuws en de te verwachten ontwikkelingen. Nieuwe vormen als digitaal nieuws, social media zijn er en zullen misschien toenemen, maar daardoor neemt ook de kans op nep nieuws toe. Hierover zijn al talloze discussies gaande. Kinderen worden onderwezen in mediawijsheid, maar ook volwassenen kunnen echt nieuws en nep nieuws vaak nog nauwelijks van elkaar onderscheiden. Ook de regionale journalistiek zou om die reden net zo logisch moeten zijn, als water uit de kraan.

Wij hebben thuis naast een landelijk dagblad de Gooi- en Eemlander voor het regionale nieuws. Ook als ik niet in de politiek zat, zou ik deze krant om die reden willen hebben. Ik wil weten wat er in mijn dorp en mijn buurt gebeurt, hoe mensen daarover denken en hoe de politiek daarop reageert. Het leven dichtbij, elke dag, dat maakt de journalist in de regio inzichtelijk en begrijpelijk.

Ik adviseer de TMG-groep dan ook dringend op iets anders te bezuinigen. De TMG-groep is vast in staat met een heldere visie en koers te komen, waarbij juist het onderscheidende regionale nieuws gewaarborgd zal zijn.

Wilma A. de Boer-Leijsma, PvdA Eemnes

22 januari 2017

Wilma de Boer – Leijsma

Wilma de Boer – Leijsma

Wilma A. de Boer-Leijsma – fractievoorzitter PvdA Eemnes Als sociaaldemocraat  hecht ik het meest aan het eerste grondbeginsel van de PvdA: het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen vind ik vanzelfsprekend. Zo in een zinnetje lijkt dit logisch en eenvoudig, maar dat is het niet

Meer over Wilma de Boer – Leijsma