2 juli 2017

Kunnen we even praten…..

Deze zomer gaat de PvdA BEL (Blaricum, Eemnes en Laren) het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 schrijven. Vanuit het sociaaldemocratische gedachtengoed kan dat deels samen, maar per gemeente moeten er speerpunten en aandachtspunten worden bepaald.

We kunnen het niet alleen

De PvdA is klein in de BEL-gemeenten. Vindt u dat het linkse geluid harder mag klinken en heeft u ideeën of aandachtspunten die een plek verdienen in ons verkiezingsprogramma, dan komen wij graag met u in gesprek!

Groen Links, Partij voor de Dieren, SP

Ook als u lid bent van een andere partij, zijn wij benieuwd wat u vindt van ons werk en hoe wij ons programma zo kunnen inrichten dat het ook u aanspreekt. Ook voor samenwerking met andere partijen staan wij open.

Ter inspiratie: de PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor onderwerpen als sociale woningbouw, hulpfonds, uitgiftepunt voedselbank, computerregeling voor volwassenen, voorkomen armoedeval zzp’ers, noodwoningen statushouders, klim- en klauterbos jeugd en voorzieningen voor senioren.

Verder praten? Neem gerust contact met ons op :

Wilma A. de Boer-Leijsma, PvdA-Eemnes

wilma@pvdabel.nl

06 55 74 78 75