11 februari 2017

PvdA BEL: ’Opstelling provincie Noord-Holland gênant’

De PvdA-BEL vindt de door GS Noord-Holland aangekondigde herindelingsprocedure voor Gooi en Vechtstreek prematuur. ’Geef eerst de BEL en de regio de kans zich verder te bewijzen. Daar zijn al diverse stappen voor gezet. Als er dan al gefuseerd moet worden dan wel op een evenwichtige manier. Een samenvoeging van Laren en Blaricum bij Huizen leidt tot een onevenwichtige gemeente waarin de belangen van Laren en Blaricum onvoldoende gewaarborgd zijn. In het BKM-rapport wordt eigenlijk een fusie van het hele Gooi bepleit, omdat dit de regio het meest bestuurskrachtig maakt. Een fusie tot drie gemeenten is wat dat betreft contra productief. Van een eendrachtige regio zal zo nooit sprake zijn.’

’De stelling van de provincie dat de regiogemeenten de regie bij de provincie beleggen is niet correct. Er zijn juist initiatieven om intensiever te gaan samenwerken. Bovendien heeft de Provincie altijd de mond vol over draagvlak en daarvan lijkt weinig sprake. Ook de achterliggende gedachte dat een fusie de oplossing voor alle problemen is blijkt niet juist; door op te schalen vergroot je de afstand tussen bevolking en bestuur en daarmee neemt de betrokkenheid bij en de zichtbaarheid van het bestuur af.

De opstelling van de provincie Noord-Holland is eigenlijk gênant: ze verwijten ons gebrek aan bestuurskracht terwijl ze daar zelf in de afgelopen jaren bepaald geen blijk van hebben gegeven. Denk aan de HOV, het tunneltje bij la Place en het AZC op Crailo, maar ook aan de gemeente Wijdemeren die het minst bestuurskrachtig is en nu juist het resultaat is van een door de provincie opgedrongen fusie. Het ergst is misschien nog wel dat er op Crailo na tien jaar onder leiding van de provincie nog niets is gebeurd, terwijl mensen om betaalbare woningen schreeuwen. Misschien zou het hele Gooi beter af zijn bij de provincie Utrecht. Dat is ook beter voor een evenwichtiger verdeling van de provincies in de Randstad.

Het ontbinden van de BEL-Combinatie is voor ons onbespreekbaar. Blaricum, Eemnes en Laren zijn ruimtelijk en sociaal sterk verbonden en delen veel voorzieningen. Een provinciegrens mag nooit een goede bestuurlijke indeling in de weg staan. Ontbinding van de BEL-Combinatie zou ook een onacceptabele vorm van kapitaalvernietiging betekenen.

Laren heeft volgens het BKM-onderzoek bewezen nog voldoende bestuurskrachtig te zijn, maar het wordt wel steeds lastiger in een klein dorp mensen voor de lokale politiek te enthousiasmeren en goede bestuurders te vinden. Ook de aansturing van de BEL Combinatie door drie gemeenten is niet optimaal. Misschien dat daarom enige opschaling nodig wordt, maar dan wel in BEL-verband en met serieuze invloed van de dorpen op lokale thema’s. Wat dat betreft blijft voor de PvdA een BEL-gemeente binnen de provincie Utrecht een serieuze optie, maar de drie dorpen zijn ook als zelfstandige gemeenten ,verbonden in de BEL-Combinatie, in de provincie Utrecht welkom. Hoe anders is de opstelling van dit provincie bestuur! Voor dergelijke oplossingen is zowel in de raden als onder de bevolking veel meer draagvlak en dat zou toch essentieel moeten zijn in een democratie …’

Bron: G&E 090217 Edward de Vries Lentsch