1 maart 2017

Raad Blaricum stemt in met meerijden Meent

BLARICUM – De gemeenteraad van Blaricum heeft vanavond ingestemd met het meerijden van de snelle bus over de Stroomzijde in de Blaricummermeent.

Het voorstel om onder deze voorwaarden ook deel te gaan nemen aan de Stuurgroep HOV, waarin de besluitvorming over de snelle bus plaatsvindt, werd met 12 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Provincie
De provincie heeft toegezegd dat de vrije busbaan niet in een eventueel Provinciaal Inpassingsplan (PiP) wordt opgenomen als een dergelijk plan nodig is.

Voorzichtigheidshalve heeft de gemeente Blaricum zelf ook besloten de vrije busbaan uit het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp te halen, dat tijdens dezelfde vergadering als stuk op de agenda stond.

Hard maken
Wethouder Boersen gaf tijdens de bespreking aan dat zij blij is met de complimenten en steun uit de raad. Zij zal zich hard maken om de zorgpunten van Blaricum te bespreken.

“Dit is pas het begin. We zullen nu beginnen met de onderhandelingen en ik zeg u toe u elke keer bij te parten tijdens de Ronde Tafelgesprekken en dan hoor ik ook graag van u wat ik mee kan nemen naar de onderhandelingstafel.”

Bron: BELnieuws.nl