Rimpels in de vijver

24 april 2018

De verkiezingen in Eemnes hebben voor DorpsBelang en de PvdA goed uitgepakt. Beide partijen nemen dan ook hun verantwoordelijkheid en zijn in korte tijd met een coalitie-programma gekomen. Daarin staat centraal dat Eemnes een groene gemeente is, waar zorg voor elkaar en zorg voor duurzaamheid en klimaat richting geven aan het beleid.

Over het Huis van Eemnes is afgesproken dat  een hernieuwde doorrekening, het verstrekken van objectieve informatie aan de inwoners en een enquête, duidelijkheid moeten geven om te beslissen of het project ongewijzigd voortgezet kan worden. Lang niet   alle Eemnessers weten wat het Huis van Eemnes nu precies is, terwijl anderen er zich over verbazen waarom het zoveel geld moet kosten. Ook de gekozen plek leidt tot discussie. En zo gaan er allerlei verhalen een eigen leven leiden, waardoor het werkelijke verhaal steeds zwakker wordt. Net als rimpels in de vijver als je er een steen in gooit …

De PvdA wil graag dat het Huis van Eemnes doorgaat, maar vindt dat voldoende draagvlak onder de bevolking, een essentiële randvoorwaarde is. Het Huis van Eemnes, waar sport en cultuur voor jong en oud samenkomen, kan alleen een succes worden als alle inwoners het ook als hún huis beschouwen.

Andere opvallende punten in het coalitie-programma zijn: gestage groei maar meer sociale woningbouw, accent op woningbouw voor starters, middenhuur en eigentijdse huisvesting voor senioren, burgerfora en ruimte voor burgerinitiatieven, zorg toegankelijker maken en ruimhartig beleid daarin.

Wij kijken vol vertrouwen uit naar een stabiele, groene en sociale periode!

 

Wilma A. de Boer-Leijsma

PvdA-Eemnes