22 april 2017

Solidariteit

De afstraffing voor de PvdA bij de landelijke verkiezingen deed pijn.

Meteen bekroop mij de gedachte: wat betekent dat eigenlijk voor Eemnes?

Denken de Eemnesser ook zo over de PvdA in hun plaats?  Wordt niet gezien dat wij ons voortdurend hard maken voor een eerlijke verdeling en extra steun voor wie dat nodig heeft?

Nederland is rechts geworden. Solidariteit tussen  rijk en arm, jong en oud, hoog- en laag opgeleid, is niet meer vanzelfsprekend. De tegenstellingen zijn groter dan ooit. Politieke partijen spelen daar slinks op in. Voor elk afzonderlijk groepje is er wel een partij. Dat helpt niet om samen een gezellige gemeenschap te zijn. Het bevordert egoïsme: ieder voor zich en God voor ons allen!

Eigenlijk boffen we best in Eemnes, maar het kan altijd beter. Daarom zal de PvdA zich blijven inzetten voor betaalbare woningen en met sociale voorstellen blijven komen, zoals een consulent aan huis die mensen helpt met praktische zaken als het even tegenzit.

De PvdA zit in Eemnes – met een kleine tussenpauze – al ruim tien jaar in de coalitie en neemt haar verantwoordelijkheid. Wij zijn bruggenbouwers. We lopen niet weg als we onze zin niet krijgen, maar zoeken naar oplossingen. Dat zullen wij blijven doen.

Ik wil een sterk en veilig Eemnes, dat iedereen trots zijn thuis kan noemen!

Ik hoop dat u dat ook wilt en ziet wat daarvoor nodig is. Het linkse geluid, gebaseerd op solidariteit, is en blijft hiervoor van groot belang.

Wilma A. de Boer-Leijsma

PvdA-Eemnes