10 februari 2017

Startsein voor HOV in ‘t Gooi Laren-Hilversum

Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland, wethouder Floris Voorink van de gemeente Hilversum en directeur Cees de Vries van Prorail hebben vrijdag 16 december de projectovereenkomst HOV Laren-Hilversum getekend.

Met deze ondertekening gaven zij groen licht en is het project HOV in ’t Gooi een feit. In 2017 kan gestart worden met de aanbesteding van het werk. De nieuwe busbaan biedt inwoners van en reizigers in ’t Gooi een betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer-netwerk.

Deelproject Laren-Hilversum

Het deelproject omvat globaal het tracé van het station Hilversum tot en met de op- en afrit van de Rijksweg A27. Dit tracé kruist met en loopt parallel aan de hoofdspoorweg Hilversum -Baarn en Hilversum-Utrecht. In de omgeving van de nieuwe busverbinding worden een aantal verbeteringen aangebracht. Zo wordt bijvoorbeeld bij Anna’s Hoeve een natuurbrug (ecoduct) gebouwd die de natuurgebieden Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi met elkaar verbindt. De voorbereidende werkzaamheden voor onder andere de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor aan de Oosterengweg inmiddels gestart. Naar verwachting zal het tracé HOV Laren-Hilversum in 2021 gereed zijn.

ProRail

De natuurbrug (ecoduct) kruist straks de parallel liggende hoofdspoorweg Hilversum –Baarn, daarom is ProRail een van de samenwerkingspartners van de deelprojecten in Hilversum. ProRail is beheerder van het spoor en verantwoordelijk voor onder meer de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van het spoor. Een nieuwe onderdoorgang onder het spoor en de busbaan door zorgt voor een veilige, vrije doorgang van zowel bus en trein als voetgangers, fietsers en automobilisten. De onderdoorgang vormt daarnaast een belangrijke aanvulling op het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.. Zo verbetert de doorstroming van het verkeer in de hele stad aanzienlijk en er is minder overlast op straatniveau.

Directeur Cees de Vries van ProRail over de samenwerking: ‘Wij zijn trots om als ProRail een bijdrage te kunnen leveren aan het project HOV in ’t Gooi met de realisatie van deelproject Laren-Hilversum. We zijn blij dit samen te mogen doen met onze partners van de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Hilversum. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking, met een mooi en snelle busverbinding als het resultaat.’

Projectovereenkomst

Voor de realisatie van het deelproject Hilversum hebben ProRail, Gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een projectovereenkomst en gaan onder andere over planning, taakverdeling, financiering en risico’s tijdens de uitvoering van het project. Daarnaast is er vanuit alle partijen oog voor de omgeving en worden de bewoners en bedrijven bij de werkzaamheden betrokken. Door intensieve samenwerking wordt er gewerkt aan hinderbeperking, duurzaamheid en veiligheid. HOV in ’t Gooi is een groot, complex project in een dichtbevolkt, binnenstedelijk gebied.