Communicatie met inwoners

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners het vertrouwen hebben dat ze gehoord en begrepen worden door de gemeente. Inwoners moeten een eerlijk en helder verhaal krijgen.
  • We willen dat op begrijpelijke wijze gecommuniceerd wordt met inwoners. Het gebruik van vakjargon wordt vermeden.
  • We willen dat regelmatig gecheckt wordt hoe inwoners de communicatie-uitingen van de gemeente ervaren en dat waar nodig verbetering plaatsvindt.
  • Het is de taak van zowel de inwoners als de gemeente om op de juiste wijze helder en open te communiceren.
  • We willen dat inwoners die niet beschikken over internet ook correct en tijdig geïnformeerd worden door de gemeente.