PvdA BEL

De PvdA ontwikkelt en stimuleert beleid dat gericht is op samenwerking en solidariteit. We besturen niet op een afstand, maar betrekken burgers actief bij onze plannen en de uitvoering daarvan.