Politiek leider PvdA Blaricum

Daphne Rokebrand

Mijn naam is Daphne Rokebrand getrouwd, en één dochter.

Ik ben een geboren en getogen Blaricumse en ik mag wel zeggen dat Blaricum door mijn aderen vloeit. Mijn vader Nico Rokebrand heeft mij geleerd dat de politiek voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk moet zijn, de zogenaamde “no nonsens politiek” Ik ben blij dat de PvdA mij de kans geeft deze politieke gedachte voort te zetten. Openstaan voor en een luisterend oor zijn voor alle Blaricummers die trots zijn op ons dorp maar graag wat willen veranderen of behouden.Ik wil een klankbord voor alle Blaricummers zijn, jong en oud. De Blaricumse politiek is mij, zoals u kunt lezen, met de paplepel in gegoten.

Ik wil er alles aan doen om ons mooie Blaricum te behouden maar ook toegankelijk te houden voor alle lagen van de bevolking. Het BEL samenwerkingsverband is voor Blaricum de ideale kans om haar zelfstandigheid te behouden maar vergaande samenwerking met omliggende gemeenten moet zeker gezocht worden. Alleen op deze wijze blijven onze voorzieningen betaalbaar. Het is van belang dat we over één Blaricum spreken en niet specifiek over het oude Dorp, Crailo, Bijvanck en Blaricummermeent. Dat bijvoorbeeld de financien ook over alle wijken gelijkwaardig wordt ingezet.

Onze jongeren verdienen een podium, zij zijn de toekomst van Blaricum. Onze jeugd moet goed worden begeleidt, opgevangen en behouden voor Blaricum door bijvoorbeeld betaalbare woningen, voldoende sportclubs, niet alleen in het oude dorp maar ook in de Bijvanck en de Blaricummermeent om verdere vergrijzing te voorkomen.

Onze ouderen verdienen echter ook onze aandacht. Zo wil ik er onder andere voor  zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo lang mogelijk participeren in de samenleving. Ook het stimuleren van een gezonde levensstijl en het bewerkstelligen van een sluitende keten ouderenzorg behoren tot mijn doelstelling. Ik zou graag een ouderenconsulent willen die in Blaricum  mee gaat praten over de toekomst van de ouderen. Met de vergrijzing neemt ook het aantal Mantelzorgers in Blaricum toe. Ik wil dat de mantelzorg ondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen als daar behoefte aan is .

Het realiseren van een nieuwe integrale gemeentelijke werkwijze voor beleid en uitvoering in het sociale domein zal ook onze aandacht vragen. De samenleving zal meer participatie en zelfredzaamheid eisen binnen het sociaal domein. Samen voor elkaar zorgen is wat ik belangrijk vindt. Aandacht vragen voor de verborgen armoede die ons dorp ook kent. Gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank of de ouderen die net of niet kunnen rondkomen van hun AOW.

Ook wil ik er zijn voor onze ondernemers die in Blaricum ondernemen of willen ondernemen.

Tevens wil ik dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft om stageplekken en werkervarings-plaatsen aan te bieden binnen de eigen organisatie en arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

De PvdA geeft mij deze kans, geeft u mij ook een kans om voor en namens u te vechten voor een leefbaar, mooi en sociaal Blaricum.