Wethouder Eemnes

Sven Lankreijer

Hieronder kunt u de portefeuilles zien van Sven.

De heer S. Lankreijer is 23 april 2018 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

 • Volkshuisvesting
 • Woonvisie
 • Jeugdzorg
 • Participatiewet (Tomin)
 • Sociaal domein
 • Sociale wijkteams
 • Sociale Zaken HBEL
 • Volksgezondheid/GGD
 • Dierenbescherming/opvang
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Kinderopvang, VVE
 • Sport & verenigingsleven
 • Evenementen
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek
 • Huis van Eemnes in relatie tot ontwikkelingen sociaal domein
 • Milieu & klimaatbeleid
 • Duurzaamheid

Projecten

 • Onderzoek eigen woningbedrijf
 • Woon/zorgvisie ouderen
 • Woningbouw Zuidpolder

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Tomin Groep
 • Soza HBEL
 • GGD
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair)

Nevenfuncties (niet uit hoofde van de functie)

 • Work package manager Thales