Even voorstellen: Marcus van den Brink

11 januari 2018

Geboren en getogen Laarder en net (weer) woonachtig in Eemnes. Van huis uit planoloog, maar al jaren werkzaam in de ICT. Al 36 jaar getrouwd wat drie inmiddels volwassen kinderen heeft opgeleverd. Natuur- en tuinliefhebber.

Na mijn studie in Utrecht heb ik van 1980 tot 1989 in Blaricum-Bijvanck gewoond en daarna tot 2004 in Eemnes. Vervolgens weer tot eind vorig jaar in mijn geboortehuis in Laren.

Toen ik in Eemnes kwam wonen ben ik vol overtuiging lid geworden van de PvdA en daar actief bij de politiek betrokken geraakt als lid van de steunfractie en de Commissie voor ruimtelijke ordening en verkeer. Ik herinner me nog goed het gedoe rond het nieuwe winkelcentrum, waar ik nog een actieve rol bij heb gespeeld. Na mijn verhuizing in Laren heb ik mijn politieke werk daar voortgezet. Eerst als lid van Commissies en daarna als raadslid. Een boeiende periode, maar niet makkelijk als eenmansfractie. Ik heb met Wilma te doen en hoop dat ze er na de verkiezingen niet meer alleen voor staat.

Mijn keuze voor de PvdA ligt vooral bij het sociale aspect: De wereld is er voor iedereen en we moeten eerlijk delen. Gelijke kansen, eerlijke verdeling van de welvaart en een duurzame toekomst.
Zoals uit het voorgaande moge blijken ligt mijn expertise vooral aan de kant van de ruimtelijke ordening en verkeer, maar met mijn jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek kan ik ook over andere zaken aardig meepraten.