27 mei 2016

Nieuwe coalitie Eemnes: CDA/D66/PvdA

De coalitie in Eemnes is rond en bestaat naast de partijen CDA en D66, die al vanaf 2014 deel uitmaken van de coalitie, uit de PvdA. Sven Lankreijer wordt als parttime wethouder namens de PvdA voorgedragen aan de Gemeenteraad op 13 juni a.s.

Samen in beweging

De onderhandelingen hebben niet lang hoeven duren. Alle drie de partijen zien de noodzaak om nu een bestendige coalitie in Eemnes te vormen, met een stabiel dagelijks bestuur dat in een constructieve dialoog met de raad en de inwoners werkt aan de toekomst van Eemnes.

Het coalitieakkoord met de titel ‘Samen in beweging’ is aangepast en daardoor socialer geworden. Zo worden er regelingen toegevoegd om de meest kwetsbaren in Eemnes te beschermen en wordt het accent in de woningbouw verlegd van marktwerking naar een evenwichtige sociale opbouw in de wijken.

Wethouder

Beoogd wethouder Sven Lankreijer zal de portefeuilles Wonen en Verkeer en vervoer voor zijn rekening gaan nemen. Binnen het dossier Wonen zal hij zich daarbij vooral richten op de sociale huisvesting en daarmee de afspraken met de woningbouwcorporatie. Eemnes heeft meer sociale en betaalbare huurwoningen nodig en er is  een oplopend tekort aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast moet er een gebiedsvisie voor de Noordbuurt worden ontwikkeld, van de Hilt tot en met het voormalige Hink Stap Sprong-gebouw en alles wat daar tussen ligt.

Voor het dossier Verkeer en vervoer staat het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersprogramma op het programma en moeten o.a. knelpunten op fiets- en voetpaden, Laarderweg en Wakkerendijk worden opgelost.

De nieuwe coalitie ziet de resterende raadsperiode vol vertrouwen tegemoet en wil voortvarend aan de slag, met zowel de reeds ingezette beleidsvoornemens als de nieuwe accenten en regelingen.