4 december 2017

PvdA BEL kiest voor ervaren lijsttrekkers

Op donderdagavond 30 november 2017 hebben de leden van de PvdA BEL (Blaricum, Eemnes en Laren) unaniem gekozen wie de lijsten voor de verkiezingen op 21 maart 2018 gaan aanvoeren.  Voor Blaricum is dat Daphne Rokebrand, voor Eemnes Wilma de Boer en voor Laren Chris Bogaers.

De PvdA BEL wil dat de vooruitgang voor iedereen  merkbaar wordt en kiest om die reden voor ervaring, motivatie en betrouwbaarheid. Ook de nummers twee op de PvdA BEL-lijsten zijn ervaren politici die het linkse gedachtegoed kennen en uitdragen.

Blaricum

De lijst in Blaricum wordt aangevoerd door Daphne Rokebrand en Johan Jorritsma. Daphne is geboren en getogen in Blaricum en wil een klankbord zijn voor alle Blaricummers. Johan Jorritsma is in de periode 2000-2010 fractievoorzitter geweest voor de PvdA Blaricum en kent dus het klappen van de zweep. Johan Jorritsma is jurist en een ervaren bestuurder.

Eemnes

Wilma de Boer, fractievoorzitter PvdA Eemnes sinds 2010, voert ook dit keer de lijst aan. Zij is een sociaaldemocraat in hart en ziel en zet zich in voor eerlijk delen, gemengde woonwijken en een gezond leefklimaat. Marcus van den Brink staat als tweede op de lijst van Eemnes en was tot zijn verhuizing fractievoorzitter PvdA Laren. Hij staat bekend om zijn verrassende ideeën, duidelijkheid en transparantie.

Laren

Chris Bogaers en Victor Koppelmans zijn de nummers 1 en 2 van Laren. Ook zijn zij beide al jaren betrokken bij de PvdA, maar komen nu meer op de voorgrond te staan. Chris Bogaers wil dat Laren bewoonbaar blijft voor alle doelgroepen. Victor Koppelmans vindt dat er nu echt moet worden ingezet op duurzaamheid. Samen zetten ze zich in om de zorg voor de bewoners van Laren te versterken.

Samen sociaal en duurzaam

De PvdA hoopt dat ook andere linkse stemmers van partijen als GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zich in de doelstellingen van de PvdA en het verkiezingsprogramma zullen herkennen.

De verkiezingsprogramma’s, waarin vooruitgang voor iedereen centraal zal staan en de complete lijsten van de drie gemeenten zijn vanaf de jaarwisseling te vinden op bel.pvda.nl

Voor meer informatie over dit persbericht kun u terecht bij;

Erick van de Wouw, voorzitter PvdA BEL: 06 46 14 35 49, erick.pvda@gmail.com

Blaricum: Daphne Rokebrand, 06 41 18 33 43, daphnepvda@gmail.com

Eemnes: Wilma de Boer, 06 55 74 78 75, wilma@pvdabel.nl

Laren: Chris Bogaers, 06 51 20 60 66, c.bogaers@planet.nl