12 maart 2017

PvdA BEL komt met nieuwe variant HOV: overkapping over A27

In Eemnes zijn er problemen met het inpassen van de HOV-halte langs de A27. Voor de westzijde worden alternatieven onderzocht, maar vooralsnog is niet duidelijk of die realistisch zijn. Feit is dat deze alternatieven duurder dan het originele plan zullen uitvallen. Verder blijft een HOV-halte ter weerszijden van de A27 diverse bezwaren oproepen. Passagiers zullen na de retourrit over de A27 naar de andere kant moeten om weer bij hun opstaphalte terug te komen. Dat betekent dus over het viaduct lopen en het talud op en weer af. Dat is niet handig noch comfortabel en bevordert het gebruik van de bus niet. Parkeerplaats en fietsenstalling zullen dubbel moeten worden aangelegd en tenslotte zal het nodige groen verloren gaan.

 

Verder speelt nog het volgende: Rijkswaterstaat start binnenkort met de verbreding van de A1 tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort en de A27 tussen dat knooppunt en Utrecht. Als de doorstroming daar beter is zullen de dagelijkse files op de A27 tussen Eemnes en Huizen toenemen en daardoor ook het sluipverkeer door de BEL-dorpen. De volgende stap zal de verbreding van de A27 ten noorden van het knooppunt zijn. Rijkswaterstaat is daarvoor al plannen aan het maken.

 

De gedachte van de PvdA BEL is dat beide problemen opgelost zouden kunnen worden door de A27 ter hoogte van Eemnes deels te overkappen. Om precies te zijn over een lengte van circa 150 meter, daar waar de A27 de bebouwing van Eemnes doorsnijdt. Tevens zou de A27 over een grotere lengte enigszins verdiept  moeten worden aangelegd. Met de vrijkomende grond zouden geluidwallen aan beide zijden ten zuiden van de verlegde Laarderweg aangelegd kunnen worden. De HOV-halte zou op de overkapping gerealiseerd moeten worden. Met daarbij ook parkeergelegenheid. Instappen en uitstappen dus op één plek!

 

Voor fietsers kan het bestaande, sociaal nogal onveilige, fietstunneltje vervangen worden door het doortrekken van de Laarderweg en de Nieuweweg voor fietsers over de overkapping. Verder wordt op de overkapping een groene ruimte gecreëerd. De HOV-bus uit noordelijke richting buigt voor de afrit Laren/Eemnes eerder af en rijdt via een talud parallel aan de A27 de overkapping op. Uit zuidelijke richting min of meer hetzelfde, hoewel de bus daar afbuigt op de oprit in noordelijke richting. Uiteraard daalt de bus aan de andere kant weer via een talud af en voegt in op de A27.

De busbanen lopen dus in lijn met de A27 en naderen elkaar midden op de overkapping in de halte.

 

Technisch denkt de PvdA dat dit plan goed uitvoerbaar is. Uiteraard zullen de kosten meer zijn dan die voor de nu geplande HOV-halte, maar de uitvoering van de HOV-halte zelf wordt eenvoudiger en dus goedkoper.  Dat budget kan ook aan de overkapping worden besteed. Daarnaast zal het Rijk ter compensatie van de verbreding van de A27 een bijdrage moeten leveren.

 

De PvdA realiseert  zich dat voor dit plan misschien meer tijd nodig is dan in de HOV-planning is voorzien. Dat probleem kan worden opgelost door voorlopig tijdelijke HOV-haltes te maken langs de bestaande op- en afritten van de A27.

 

Naar de overtuiging van de PvdA BEL creëert dit plan een win-win-situatie: een  betere inpassing voor de HOV-verbinding, meer gebruik van de bus, terugdringen van de geluidshinder, meer groen en last but not least: eindelijk wordt de doorsnijding van Eemnes ongedaan gemaakt.

 

Marcus van den Brink, PvdA Laren en Wilma de Boer-Leijsma, PvdA Eemnes

9 maart 2017